Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng


Khi truy cập vào trang web vietbao24h.com, người dùng đồng ý các điều khoản sau:

Chính sách bảo mật

- Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ khách truy cập vào website. Về việc sử dụng ‘Cookie’, chúng tôi không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về bạn, không theo dõi người dùng.


Miễn trừ trách nhiệm

- Các trang web, ứng dụng Việt Báo 24h có thể liên kết tới nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như mọi vấn đề xảy ra liên quan đến việc sử dụng các địa chỉ liên kết này.
- Người dùng có thể thấy tài liệu quảng cáo của bên thứ ba trên vietbao24h.com. Mỗi nhà quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu quảng cáo của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi, thiếu sót nào.


Thay đổi các điều khoản

- Việt Báo 24h có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc cắt bỏ một phần các quy định này, đồng thời có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ của các trang web mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng.
- Vui lòng theo dõi thường xuyên vì mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.
- Việc tiếp tục truy cập các trang web Việt Báo 24h cho thấy bạn tiếp tục chấp nhận các điều khoản này.